Indeling naar genres bij Beeldspraak

 

1 Portret (klassiek, selfies, naakt, glamour, mode, kinderen, urban met persoon)

 

2 Natuur  (landschap, onder water, planten, dieren, organismen, macro)

 

3 Architectuur (gebouwen, steden, objecten, bouwwerken, urban zonder persoon)

 

4 Sociaal  (mensen, situaties met menselijke duiding, sociaal gericht)

 

5 Journalistiek  (vastleggen gebeurtenissen in de openbare en semi-openbare ruimte)

 

6 Sport

 

7 Podium  (concerten, cabaret, toneel, festivals, performances)

 

8 Stilleven

 

9 Vormfotografie  (lijnen, vlakken, kleuren, abstracten)

 

10 Creatief (verbeeldend, manipulerend, creërend, grensverleggend)