2023 / 2024        Werkgroepen

De werkgroepen bepalen zelf hun werkwijze en activiteiten.

De aanspreekpunten zijn niet verantwoordelijk voor het functioneren van de werkgroep maar nemen initiatief tot onderling overleg en zijn contactpunt.

Wijziging van aanspreekpunt en/of samenstelling werkgroep svp doorgeven aan de webmaster. 

 

Seriematig fotograferen 

 

Het maken van een serie met samenhang is voor ons, maar waarschijnlijk ook voor veel van jullie, een spannende opgave. In 3 of meer foto's een verhaal vertellen vraagt meer van je dan je fototoestel pakken als je er bv. een dagje op uit trekt. Het vraagt een plan. Achteraf foto’s selecteren op verhaal of samenhang kan natuurlijk ook. Alleen loop je dan wel het risico tegen beperkingen aan te lopen, of achteraf te denken: "Als ik het geweten had, dan had ik het toch net iets anders in beeld willen brengen", of: "ik had de horizon op gelijke niveaus willen brengen", of...etc. 

Een draaiboek, of plan van aanpak maken is geen must, maar het helpt je om gerichter te gaan fotograferen.

 

Er is geen voorschrift voor het maken van een goede serie. Er zijn vele elementen die maken dat een verzameling foto’s een serie wordt. Peter van Tuijl onderscheid in zijn presentatie over seriematig werken de volgende soorten series: de verhalende, de documentaire, de associatieve en de vormserie, de typologie en de sequentie.

 

De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Tussendoor kan ook per mail aan elkaar advies worden gevraagd over een serie.

Doel: presenteren van een samenhangende serie op een nader te bepalen tijdstip

De werkgroep seriematig fotograferen bestaat uit Liesbeth, Rinske, Marco en Coen.

 

Werkgroep Macrofotografie

(laatst bijgewerkt op 21 december 2023)

 

Macrofotografie is een manier van fotograferen waarbij je kleine onderwerpen groot in beeld brengt. De weergave van het onderwerp op de sensor is minimaal even groot als het echte formaat van het onderwerp. De afbeeldingsmaatstaf of vergrotingsfactor is dan 1:1 of groter.

De werkgroep is na de zomer van ’23 enthousiast van start gegaan. We proberen verschillende keren per jaar bij elkaar te komen om de gemaakte foto’s -al dan niet met thema- te bespreken of om er op uit te gaan om samen te fotograferen. 

Naast het verbeteren van de techniek willen we elkaar uitdagen grenzen te verleggen en te durven afwijken van standaardregels en ideeën. 

De leden van de werkgroep maken bijvoorbeeld creatieve foto’s veelal direct uit de werkelijkheid maar anders in beeld gebracht door een verrassende hoek, aandacht voor een klein detail of juist onscherpte of beweging. Soms zijn het meerdere foto’s gecombineerd. Soms ook bewust bewerkt met Photoshop of ander bewerkingsprogramma.

 

De werkgroep Macrofotografie bestaat uit Liesbeth, Rinske, Marco, Miek, Anne en Margreet 

We hebben op dit moment een ‘leden’stop om de werkgroep uitvoerbaar te houden.