2018 / 2019         Werkgroepen

De werkgroepen bepalen zelf hun werkwijze en activiteiten.

De aanspreekpunten zijn niet verantwoordelijk voor het functioneren van de werkgroep maar nemen initiatief tot onderling overleg en zijn contactpunt.

Wijziging van aanspreekpunt en/of samenstelling werkgroep svp doorgeven aan webmaster Joop

 

Seriematig fotograferen (contactpunt: Heidi)

 

Het maken van een serie met samenhang is voor ons, maar waarschijnlijk ook voor veel van jullie, een spannende opgave. In 3 of meer foto's een verhaal vertellen vraagt meer van je dan je fototoestel pakken als je er bv. een dagje op uit trekt. Het vraagt een plan. Achteraf foto’s selecteren op verhaal of samenhang kan natuurlijk ook. Alleen loop je dan wel het risico tegen beperkingen aan te lopen, of achteraf te denken: "Als ik het geweten had, dan had ik het toch net iets anders in beeld willen brengen", of: "ik had de horizon op gelijke niveaus willen brengen", of...etc. 

Een draaiboek, of plan van aanpak maken is geen must, maar het helpt je om gerichter te gaan fotograferen.

 

Er is geen voorschrift voor het maken van een goede serie. Er zijn vele elementen die maken dat een verzameling foto’s een serie wordt. Peter van Tuijl onderscheid in zijn presentatie over seriematig werken de volgende soorten series: de verhalende, de documentaire, de associatieve en de vormserie, de typologie en de sequentie.

 

De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Tussendoor kan ook per mail aan elkaar advies worden gevraagd over een serie.

Doel: presenteren van een samenhangende serie op een nader te bepalen tijdstip

De werkgroep seriematig fotograferen bestaat uit Heidi, Elly, Liesbeth, Brigit en Jeroen.

 

 

Straatfotgrafie (contactpunt Bram)

 

De groep bestaat nu (juni 2018) uit: Jeannet Z., Elisabeth, Liesbeth, Leonie, Brigit en Stephanie, zeven personen dus.

Op 9 januari 2018 is de werkgroep straatfotografie van start gegaan. Liesbeth, Elisabeth, Stephanie, Jeannet en Bram vormen de werkgroep.
Er zal worden gefotografeerd in groepsverband en individueel gemaakte foto’s worden gezamenlijk besproken. Het doel is om een portefeuille met kwalitatief exposeerbare foto’s tot stand te brengen.
Uiteraard wil de werkgroep t.z.t.graag  de serie in een bespreekavond ter advisering voorleggen.

Natuur en macro (Anne en Peter vdBvS)

 

Doel is het maken en (voor)bespreken van beelden gemaakt van en in de natuur; de macrofotografie is daar een onderdeel van;
het gaat dan niet zozeer om het direct weergeven van wat is gezien, maar zeker ook om de indruk die natuurverschijnselen, in de meest brede zin van het woord, op ons maken; we bespreken onder meer camera-instellingen, lichtomstandigheden en de hoek waaronder gefotografeerd wordt”
We zoeken daarbij als groep diverse locaties op voor kansrijke opnames en bespreken de resultaten in huiskamer bijeenkomsten. Een selectie daaruit brengen we in de Beeldspraakavonden.

 

Lightroom/Photoshop (contactpunt Joop)

 

In oktober is een kleine groep begonnen met het verkennen/verfrissen van de mogelijkheden van Lightroom. Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest en beginnen we LR een beetje te kennen en vooral te waarderen !

Er zijn vier deelnemers.

Het is geen echte cursus maar meer een workshop waarin we onderling bepalen welke onderwerpen we verkennen en hoe diepgaand.

 

Portret i.s.n. (contactpunt Ron)

 

Ron verkent de mogelijkheden om met deze werkgroep aan de slag te gaan.