2022 / 2023        Werkgroepen

 

De werkgroepen bepalen zelf hun werkwijze en activiteiten.

De aanspreekpunten zijn niet verantwoordelijk voor het functioneren van de werkgroep maar nemen initiatief tot onderling overleg en zijn contactpunt.

Wijziging van aanspreekpunt en/of samenstelling werkgroep svp doorgeven aan webmaster Joop

 

Seriematig fotograferen 

 

Het maken van een serie met samenhang is voor ons, maar waarschijnlijk ook voor veel van jullie, een spannende opgave. In 3 of meer foto's een verhaal vertellen vraagt meer van je dan je fototoestel pakken als je er bv. een dagje op uit trekt. Het vraagt een plan. Achteraf foto’s selecteren op verhaal of samenhang kan natuurlijk ook. Alleen loop je dan wel het risico tegen beperkingen aan te lopen, of achteraf te denken: "Als ik het geweten had, dan had ik het toch net iets anders in beeld willen brengen", of: "ik had de horizon op gelijke niveaus willen brengen", of...etc. 

Een draaiboek, of plan van aanpak maken is geen must, maar het helpt je om gerichter te gaan fotograferen.

 

Er is geen voorschrift voor het maken van een goede serie. Er zijn vele elementen die maken dat een verzameling foto’s een serie wordt. Peter van Tuijl onderscheid in zijn presentatie over seriematig werken de volgende soorten series: de verhalende, de documentaire, de associatieve en de vormserie, de typologie en de sequentie.

 

De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Tussendoor kan ook per mail aan elkaar advies worden gevraagd over een serie.

Doel: presenteren van een samenhangende serie op een nader te bepalen tijdstip

De werkgroep seriematig fotograferen bestaat uit Liesbeth, Rinske, Marco en Coen.

 

Portret i.s.n. (contactpunt Ron)

 

Ron verkent de mogelijkheden om met deze werkgroep aan de slag te gaan.