Fotobespreking

Foto's inleveren:

 • Iedere foto digitaal aanleveren aan de webmaster en wel vóór de via e-mail bekend gemaakte inleverdatum. De foto's hoeven dus niet digitaal aangeleverd te worden aan de besprekers
 • Het helpt de besprekers als je aangeeft in welk genre je de foto indient en zo mogelijk ook met welke titel (zie het item Genres bij Beeldspraak op deze site)
 • MAXIMAAL 2 foto's inleveren. Geef aan welke foto als eerste moet worden besproken.
  Als er te veel foto's zijn ingeleverd wordt de tweede foto namelijk niet besproken
 • een serie samenhangende foto's geldt als één foto
 • het verdient aanbeveling recent werk in te leveren, bijvoorbeeld niet ouder dan twee jaar. Eerder besproken foto's liever niet nog eens inleveren.

Als afgedrukte foto's ingeleverd moeten zijn wordt dat per geval besproken.

Rooster en werkwijze van de fotobesprekingen

De foto's worden voorafgaand aan de clubavond besproken door in principe 3 leden. Alle clubleden doen daaraan mee. Wie wanneer aan de beurt is wordt vermeld in de agenda.

Het clublid dat als eerste vermeld  staat (zie agenda), is de initiatiefnemer. Ben je verhinderd, regel dan zelf een ruil met een bespreker van een andere groep. Stel de webmaster van deze ruil op de hoogte.

Lees vooraf de afspraken nog eens door en gebruik de handreiking.

Wat doen de besprekers

De besprekers bepalen of alle foto's op de bespreekavond kunnen worden besproken. Als er erg veel foto's zijn ingeleverd kan er voor gekozen worden om van een clublid maar 1 foto te bespreken. Zorg er in elk geval voor dat van alle leden die werk hebben ingeleverd minimaal één foto wordt besproken.

 

Ook kan als alternatief een aantal foto's kort getoond worden met een enkel woord van toelichting. Uitgangspunt is dat de besprekers deze keuzes maken er van uitgaande dat de bespreekavond om 10 uur kan worden afgesloten. Advies: beperk je tot het bespreken van maximaal 20 foto's.

 

De besprekers:

 1. maken via e-mail bekend tot wanneer uiterlijk de foto's digitaal kunnen worden ingeleverd bij de webmaster. 
 2. bespreken vooraf samen de foto's
 3. zetten hun commentaar op een bespreekformulier
  (formulier op website beschikbaar; zelf afdrukken)
 4. bereiden de bespreking op de clubavond voor
 5. komen iets eerder en activeren zonodig het grote beeldscherm 
 6. presenteren en leiden de bespreking:
  • een bespreker bespreekt de foto
  • korte discusie van de aanwezigen
  • de maker wordt uitgenodigd daarop te reageren
 7. kiezen 3 goede foto's die worden voorgedragen voor de foto van de maand (heb daarbij ook aandacht voor fotografen die zich goed hebben ontwikkeld).