Vermeldenswaardige externe activiteiten

 

Activiteitenkalender update dd 11 februari 2021

Nieuwe activiteiten worden aangegeven met een *

Door de voortdurende maatregelen in de bestrijding van Covid-19 wordt deze rubriek leger en leger. Zodra exposerend Nederland weer ademhaalt publiceren we weer nieuwe activiteiten.

 

 

1 september 2020 - 1 maart 2021

That's me in the corner

Dineke Kaal

 

Dineke Kaal heeft in een kleine intieme decoropstelling een twintigtal Leeuwarders geportretteerd. Naast ondernemers, cultuurmakers, kunstenaars, muzikanten en performers maakte Dineke maakte foto's van onder meer een bomenridder, journalist, danseres, dominee en ook de burgemeester. Zij liet zich inspireren door het werk van de Amerikaanse fotograaf Irving Penn (1917-2009).

 

 

Historisch Centrum Leeuwarden
Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden
058-2338399

www.historischcentrumleeuwarden.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 december 2020 - 7 maart 2021

De kwetsbare natuur

Vereniging voor Natuurfotografen-Friesland

 

De natuur is kwetsbaar voor het in omloop brengen van allerlei niet-natuurlijke en natuurlijke stoffen (bv. kunstmest, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, hormonen, plastic, kooldioxide en stikstofoxiden) en vooral de schaal waarop dit gebeurt. Het manipuleren van water (ontwatering, stuwdammen) heeft vaak grote invloed. Het grootschalig in beslag nemen van ruimte door de mens verkleint het leefgebied van de 'overige natuur'. De gevolgen zijn minder bodemleven, minder vogels, minder bloeiende planten, minder insecten.....

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de Vereniging voor Natuurfotografen-Friesland (VNF-F). De vereniging vindt het van belang regelmatig naar buiten te treden om anderen te laten zien wat de natuur aan moois nog steeds te bieden heeft

 

 

Museum Heerenveen
Minckelersstraat 11
8442 CE Heerenveen

www.heerenveenmuseum.nl

NB ivm Corona gesloten tm 20 januari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

30 oktober 2021 - 1 november 2021

Professional Imaging 2021

3-daagse fotobeurs met Lezingen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Fotowedstrijden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

1 februari 2021 - 15 maart 2021

Foto Online 2021 - 1

 

1 juni 2021 - 15 juli 2021

 Foto Online 2021 - 2

 

1 oktober 2021 - 15 november 2021

 Foto Online 2021 - 3

 

De regels rondom het inzenden voor wedstrijden zijn veranderd: kijk voor alle veranderingen op www.fotobond.nl