ESTAFETTE-FOTO'S langs drie lijnen

Er is gestart met drie foto's en er zijn dus drie parallelle lijnen.

Het is de bedoeling dat iedere maand steeds drie leden volgens schema reageren op een foto in de eigen lijn.

Die leden leveren een foto in die geïnspireerd is op de LAATST gepubliceerde foto in de eigen lijn.

De uitdaging is om de foto in de beschikbare weken te maken.

De foto mag/kan vergezeld gaan van een titel of korte toelichting die onder de foto verschijnt.

Klik HIER voor het schema dat laat zien wanneer jij aan de beurt bent.

Klik op de foto voor grote weergave, de naam van de maker en toelichting van de maker:

LIJN A


LIJN B

LIJN C