Bondsfotowedstrijd 2022

op 15 februari start het selectieproces voor onze inzending naar de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd. Hieronder  de tijdslijn, daarna nog wat uitleg met name voor de meest recente leden.

 

- 15 februari inzenden voor digitale voorselectie

- 1 maart stemmen op de voorselectie

- 12 maart uitslag voorselectie, start van maken van definitieve afdrukken etc

- 22 maart finale selectie in de Groenenberg op basis van afdrukken

Uitgangspunt:
- Beeldspraak wil als vereniging, met behoud van eigen identiteit, zo goed mogelijk voor de dag komen in competities als de Bondsfotowedstrijd

Uitvoering:
- we gebruiken een getrapt systeem, van inzending, naar nominatie, en definitieve selectie.

1. Inzending - van 15 februari tot 1 maart sturen de leden de foto’s die ze geschikt achten  voor nominatie in. De foto’s hebben een nummering die hun persoonlijke voorkeur aangeeft. Foto's die al eerder als ‘Bondfotoswaardig’ werden gestemd, of als foto van de maand zijn gekozen, zijn per definitie al genomineerd, dus stuur die dan ook in !
De foto’s worden, zonder naamsvermelding, als collectie per deelnemer, hieronder getoond. Er kunnen per lid maximaal 6 foto's worden ingediend.

2. Nominatie – Van 1 tot 10 maart kan er door de leden gestemd worden op de ingezonden foto's. Ieder lid kan voor elke inzender (collectie) een 1e en een 2e keuze (voorkeur) worden aangeven. Na sluiting van de stemming ) zijn de twee meest gestemde foto's per deelnemer verkozen voor nominatie in de uiteindelijke selectie. Bij gelijke 1e en 2e keuze geldt de voorkeursvolgorde van de maker

3. Uitslag voorselectie - 12 maart - uitslag wordt bekend gemaakt op de website.

4.  Selectie – 22 maart finale selectie in de Groenenberg
De uiteindelijke selectie vindt plaats op basis van afdrukken die gepresenteerd worden tegen bondsfotocriteria, dus 40*50cm (passe-partout is niet meer vereist, maar toch nog wel gebruikelijk) . In dit stadium kunnen geen andere foto's meer worden ingediend.
Tijdens het selectieproces kan ieder lid een beperkt aantal punten toekennen aan de genomineerde foto’s. De foto’s met de meeste punten zijn geselecteerd. Als er een grijs gebied is van foto’s met min of meer gelijke punten, dan is er ruimte om via discussie de selectie aan te passen, in feite zoals dat in het verleden is gedaan.

Als alles goed is verlopen hebben we een selectie van 10 foto's, met een maximum van 2 per lid (een eis van de fotobond), die kunnen worden ingestuurd.

 

Hieronder vind je per inzender de 1 of 2 foto's die genomineerd zijn voor de definitieve keuze op 22 maart aanstaande.
Tussen haakjes staat het aantal uitgebrachte stemmen per foto.

 

(Klik op de foto voor grote weergave)

 

Arnold

Liesbeth

Coen

Joop

Marco

Gerrit

Rinske

Ron

Paul