HEIDI, JEANNET EN MARION IN JAARBOEK 2018

Uit meer dan 1600 ingezonden foto’s zijn 369 foto’s geselecteerd voor het Jaarboek 2018 van de Fotobond. Foto’s van Heidi, Jeannet en Marion behoren bij de geselecteerde foto’s.
Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!
Het boek verschijnt half april tegelijk met een expositie van 40 tot 50 foto’s.

Het is nog niet bekend om welke foto’s het gaat. Zodra we dit weten, zijn ze te bewonderen op de Nieuwspagina van Beeldspraak.